Názvosloví oxidů

Pořádně nastuduj následující video s vysvětlením tvorby vzorců a názvů oxidů. Princip tvoření je stejný jako jsme se učili u halogenidů (najdi si “manuál”  v sešitě), jenom s tím rozdílem, že v oxidech má kyslík oxidační číslo -II. U oxidů dávej ještě pozor na krácení sudých dolních čísel.

Zkus si vytvořit nějaké vzorce a názvy: