Destilace červeného vína

Pomůcky: frakční baňka, vodní chladič, gumové hadičky, stojan, svorky a držáky, varný kruh, kahan, zápalky

Chemikálie: červené víno

Postup:

  1. Sestavit aparaturu podle nákresu
  2. Malé množství vína odlít na odpařovací misku a pokusit se ho zapálit.
  3. Zahájit destilaci, zahřívat na 80° – 90°C
  4. Pozorovat barvu destilátu