Difuze manganistanu


Pomůcky: skleněný válec, filtrační papír, lžička

Chemikálie: manganistan draselný, voda

Postup:

  1. skleněný válec naplníme po okraj studenou vodou
  2. na hladinu vody položíme kousek filtračního papíru
  3. na filtrační papír nasypeme trochu manganistanu draselného
  4. pozorujeme pronikání manganistanu přes filtrační papír a jeho rozpouštění ve vodě