Hořící písmo

 

Pomůcky: 2 stojany, 4 držáky, filtrační papír, štětec, špejle, zápalky

Chemikálie: nasycený roztok KNO3

Postup:

  1. Připravte si vhodný kus filtračního papíru.
  2. Pomocí štětce namočeného v nasyceném roztoku KNO3 napište text.
  3. Konec nápisu označte tužkou.
  4. Popsaný filtrační papír nechejte volně vyschnout.
  5. Po vysušení ho upevněte do svorek (například mezi dva stojany se svorkami).
  6. Zapalte konec špachtle a sfoukněte plamen. Tlejícím koncem iniciujte filtrační papír na místě označeném tužkou.