Krystalizace modré skalice

Pomůcky: kádinky, kuželová baňka, tyčinka, kahan, stojan, odpařovací miska, hodinové sklo na zakrytí, keramická síťka, trojnožka, krystalizační misky popř. skleněná Petriho miska, filtrační nálevka, filtrační papír

 Chemikálie: modrá skalice, voda

Postup:

Příprava nasyceného roztoku pentahydrátu síranu měďnatého CuSO4 ∙ 5H2O. V kádince zahřejeme 100 cm3 vody na teplotu 60°C. Za stálého míchání tyčinkou přidáváme po částech skalici modrou tak dlouho, až vznikne nasycený roztok a část tuhé látky zůstane na dně nerozpuštěna. Roztok přefiltrujeme a filtrát rozdělíme na tři části.

Krystalizace rušená:

  • První část (45 cm3) nalijeme do kuželové baňky, kterou chladíme proudem studené vody za neustálého protřepávání obsahu baňky. Zchladlý roztok s vyloučenými krystaly odlijeme do jiné krystalizační misky. Krystaly získané oddělíme od roztoku filtrací.

Krystalizace volným chladnutím:

  • Druhou část (45 cm3) nalijeme do kádinky, zavěsíme nebo vložíme krystalizační jádro, přikryjeme sklem a necháme zvolna chladnout. Můžeme vložit kousek horniny a nechat krystalovat na povrchu.

Krystalizace odpařením:

  • Třetí část část (10 cm3) nalijeme do odpařovací misky a zahříváme na keramické síťce tak dlouho, dokud se neodpaří veškeré rozpouštědlo.

Čisté krystaly necháme vyschnout na filtračním papíře a srovnáme jejich vzhled v závislosti na použitém způsobu krystalizace.

Poznámky: Pracovat opatrně s roztokem modré skalice. Pokus trvá delší dobu, než se odpaří všechna voda.