Krystalizace modré skalice

Pomůcky: 2 kádinky, vzdušný chladič, široká zkumavka, malá zkumavka, kahan, stojan s příslušenstvím

 Chemikálie: modrá skalice, voda

Postup:

  1. V horké vodě rozpustit co nejvíce modré skalice
  2. Přefiltrovat nebo opatrně přelít do krystalizační misky
  3. Trochu odlít na hodinové sklíčko a zahřívat nad plamenem. Pozorovat vznik drobných krystalů
  4. Zbytek roztoku v krystalizační misce nechat volně krystalovat.

Poznámky: Pracovat opatrně s roztokem modré skalice. Pokus trvá delší dobu, než se odpaří všechna voda.