Modely atomů

Pomůcky: polystyrenové kuličky, barvy, štětce, párátka, polystyrenová destička, drátky, izolepa, tavná pistole, jehla, nit

Postup:

  1. Nabarvíme kuličky  – různými barvami protony, neutrony a elektrony. Necháme pořádně zaschnout.
  2. Slepíme protony a neutrony (správné počty) jako atomové jádro.
  3. Z drátu vytvoříme vrstvy v elektronovém obalu, na které navlékáme elektrony.
  4. Nakonec vše zkompletujeme dohromady.