Oddělování emulze

Pomůcky: dělicí nálevka, 2 kádinky, stojan, držáky a svorky

Chemikálie: voda, olej, barvivo

Postup:

  1. Sestavit aparaturu podle nákresu
  2. V kádince vytvořit emulzi z vody a oleje, pro názornost obarvit vodu barvivem
  3. Směs nalít do dělicí nálevky, pozorovat hladinu vody a oleje
  4. Oddělit složky