Příprava kyslíku – Duch v baňce


Pomůcky: Erlenmayerova baňka, špejle

 Chemikálie: peroxid vodíku, burel–oxid manganičitý

  Postup:

  1. Do Erlenmeyerovy baňky nalijeme peroxid vodíku.
  2. Přidáme katalyzátor oxid manganičitý (burel).
  3. Z peroxidu vodíku se uvolňuje kyslík. 
  4. Kyslík opět dokážeme žhnoucí špejlí.