Příprava vodíku

 

Pomůcky: sada zkumavek, držák na zkumavky, gumová zátka, skleněná trubička, kahan, zápalky, skleněná vanička

Chemikálie: zinek, 10% HCl, voda

Postup:

  1. Do zkumavky dáme zinek
  2. Opatrně přidáme HCl, pozorujeme unikající bublinky vznikajícího vodíku
  3. Uzavřeme zátkou s trubičkou, kterou vedeme do zkumavky naplněné vodou a otočené dnem vzhůru ve vaničce naplněné vodou.
  4. Po naplnění zkumavky vodíkem přiložíme ústí zkumavky k plameni kahanu
  5. Uslyšíme štěknutí vodíku