Chemická zahrádka

Pomůcky: kádinka (nebo jiná skleněná nádobka), kopistka, hodinové sklíčko

Chemikálie: vodní sklo, krystalky příslušných solí: (sírany nebo chloridy) železnatý, železitý, měďnatý manganatý, zinečnatý, nikelnatý, kobaltnatý

Postup:

  1. vodní sklo zředit s vodou v poměru 1:2
  2. na dno kádinky s roztokem vodního skla vpravit krystalky solí tak, aby se pokud možno nedotýkaly
  3. kádinku zakrýt hodinovým sklíčkem
  4. pozorovat růst různě barevných krystalů