Ptáci na krmítku – poznáš je?

Zapni video a pozorně sleduj. Ve správné chvíli se video zastaví a zobrazí se úkol. Po jeho splnění pokračuj ve sledování videa. Buď pozorný, některý zástupce tam bude jen chvilku 🙂