Vylučovací soustava

Projdi si prezentaci o vylučovací soustavě, vypiš si nejdůležitější informace do sešitu. Přečti si také učivo v učebnici. Další úkoly budou v dalších hodinách 🙂