Směsi – test

Vyber vždy pouze jednu správnou odpověď.