Fotosyntéta – test

Doplňuj správné odpovědi. Dávej pozor na správně pravopisně napsaná slova.