Poznávání květin – test

Poznávej kvetoucí rostliny podle obrázků: