Test – nahosemenné rostliny

Poznávej zástupce nahosemenných rostlin (vybírej správnou odpověď):