kachna divoká
polák chocholačka
labuť velká
husa velká
čáp bílý
čáp černý
orel skalní
káně lesní
poštolka obecná
jestřáb lesní
sokol stěhovavý
výr velký
sova pálená
puštík obecný
kulíšek nejmenší
sovice sněžní
kalous ušatý
datel černý
strakapoud velký
žluna zelená
sojka obecná
straka obecná
drozd zpěvný
kos černý
pěnkava obecná
sýkora koňadra
sýkora modřinka
sýkora parukářka
sýkora babka
sýkora uhelníček
rákosník zpěvný
holub hřivnáč
hrdlička zahradní
pěnice černohlavá
strnad obecný
vrána obecná
havran polní
krkavec velký
ťuhýk obecný
bažant obecný
koroptev polní
křepelka polní
tetřev hlušec
kur domácí
krocan domácí
vlaštovka obecná
jiřička obecná
skřivan polní
vrabec domácí
vrabec polní
konipas horský
konipas bílý
ledňáček říční
mandelík hajní
vlha pestrá
dudek chocholatý
vlha pestrá
dudek chocholatý