Amoniaková fontána

 

Pomůcky: skleněná vanička, varná baňka, držák, skleněná trubička, kahan, zápalky, tácek

Chemikálie: amoniak, voda, fenolftalein

Postup:

  1. Do skleněné vaničky dáme vodu a přikápneme pár kapek fenolftaleinu
  2. Do baňky dáme trošku amoniaku a uzavřeme zátkou s prostrčenou trubičkou
  3. Baňku začneme opatrně zahřívat
  4. Po cca 90 vteřinách baňku otočíme dnem vzhůru a ponoříme trubičkou do vody
  5. Podtlakem se začne nasávat do baňky voda z vaničky
  6. Voda se v baňce zbarvuje díky amoniaku a fenolftaleinu zbarvuje do růžovofialové barvy