Filtrace

Pomůcky: kádinky, skleněná tyčinka, filtrační nálevka, filtrační papír, střička

Chemikálie: voda, písek nebo křída

Postup:

  1. sestavit filtrační aparaturu
  2. poskládat filtrační papír
  3. vytvořit suspenzi vody a křídy
  4. přefiltrovat přes filtrační papír po skleněné tyčince