Hoření hořčíku

Pomůcky: kahan, chemické kleště, zápalky, keramická síťka, střička

Chemikálie: hořčíková páska, hobliny hořčíku, voda

Postup:

  1. Pracovat v digestoři
  2. Pomocí hořčíkové pásky zapálit hromádku hořčíkových pilin
  3. Opatrně pokropit vodou ze střičky