Reakce hořčíku s horkou vodou

 

Pomůcky: kahan, chemické kleště, zápalky, keramická síťka, trojnožka

Chemikálie: hobliny hořčíku, voda, fenolftalein

Postup:

  1. Do vařící vody vhodit několik hoblinek hořčíku
  2. Nechat chvíli vařit
  3. Poté přikápnout pár kapek fenolftaleinu
  4. Pozorovat vznik růžového zabarvení způsobeného hydroxidem hořečnatým vzniklým při reakci hořčíku s horkou vodou
  5. Pro srovnání dát pár hoblinek do studené vody a přidat fenolftalein
  6. Porovnat reaktivitu hořčíku ve studené a horké vodě