Destilace modré skalice

Pomůcky: 2 kádinky, vzdušný chladič, široká zkumavka, malá zkumavka, kahan, stojan s příslušenstvím

 Chemikálie: modrá skalice, voda

Postup:

  1. Sestavit aparaturu podle nákresu
  2. Opatrně zahřívat
  3. Destilovat roztok modré skalice

Poznámky: Pracovat opatrně s roztokem modré skalice