Reakce sodíku s vodou – Titanik

 

Pomůcky: skleněná vanička, parník poskládaný z filtračního papíru, nůž, pinzeta

Chemikálie: sodík, voda, fenolftalein

Postup:

  1. Do skleněné vaničky dáme vodu a přikápneme fenolftalein
  2. Ukrojíme MALÝ kousek sodíku, který vložíme do komína parníku
  3. Parník dáme na vodu a pozorujeme potopení parníku a následnou reakci sodíku s vodou
  4. Po bouřlivé reakci se objeví fialové zbarvení vody, které je důkazem vznikajícího hydroxidu sodného

Poznámka:

Z bezpečnostních důvodů provádět tento pokus v digestoři.