Elektrolýza chloridu sodného

Pomůcky: skleněná vanička, vodiče, krokosvorky, elektrody (železná, grafitová), karton, tácek

Chemikálie: voda, chlorid sodný, fenolftalein, jodoškrobový papírek

Postup:

  1. Sestavíme aparaturu. Prostor katody a anody oddělíme přepážkou.
  2. Jako elektrolyt použijeme roztok chloridu sodného.
  3. Do prostoru katody přikápneme pár kapek fenolftaleinu.
  4. Připojíme ke zdroji.
  5. V prostoru záporné katody se uvolňuje sodík, který reaguje s vodou a vzniká hydroxid sodný, což poznáme podle fialového zbarvení, které se kolem katody postupně tvoří.
  6. V prostoru kladné anody se vylučuje chlor, který dokážeme jodoškrobovým papírkem (zbarví se do tmavě modré barvy) a poznáme také opatrným přičichnutím.