Elektrolýza vody

Pomůcky: skleněná vanička, vodiče, krokosvorky, elektrody (železná, grafitová), karton, tácek

Chemikálie: voda, kyselina citronová, saponát

Postup:

  1. Sestavíme aparaturu.
  2. Jako elektrolyt použijeme vodu, kterou okyselíme kyselinou citronovou.
  3. Připojíme ke zdroji.
  4. Po chvíli přidáme jar a pozorujeme, kde se tvoří více bublin.
  5. V prostoru záporné katody se uvolňuje vodík, v prostoru kladné anody se uvolňuje kyslík.
  6. Vodíku je v molekule vody dvakrát více, proto se u katody tvoří více bublin