Elektrolýza chloridu měďnatého

Pomůcky: kádinka, 2 uhlíkové elektrody, vodiče, zdroj proudu

Chemikálie: roztok CuCl2

Postup:

  1. Sestav aparaturu podle obrázku
  2. Připoj ke zdroji a chvíli pozoruj
  3. Urči vznikající látku u katody a čichem poznej vznikající plyn u anody
  4. Po chvíli přikápni roztok KI do prostoru anody a pozoruj změnu zabarvení