Hřebík a síran měďnatý

Pomůcky: zkumavky, železný hřebík

Chemikálie: roztok síranu měďnatého

Postup:

  1. do zkumavky nalijeme roztok síranu měďnatého
  2. vložíme železný hřebík
  3. necháme reakci probíhat delší dobu
  4. následně pozorujeme odbarvení původně modrého roztoku síranu měďnatého a potažení hřebíku červenohnědou vrstvou mědi.