Elektrolýza jodidu draselného

 

Pomůcky: kádinka, 2 uhlíkové elektrody z mikrotužky, vodiče, zdroj proudu

Chemikálie: roztok KI

Postup:

  1. Sestavit aparaturu podle obrázku
  2. Připojit ke zdroji
  3. Do prostoru katody přikápnout fenolftalein
  4. Pozorovat fialové zbarvení v okolí katody, způsobené vznikajícím hydroxidem draselným a žluté zbarvení v okolí anody, způsobené vznikajícím jodem.