Příprava karamelu

Pomůcky: hodinové sklíčko, držák, kahan, případně chemické kleště

Chemikálie: sacharóza, voda

Postup:

  1. Sestavit aparaturu podle nákresu
  2. Na hodinovém sklíčku rozpustit trochu sacharózy ve vodě
  3. Zahřívat do doby vzniku karamelu charakteristické barvy a vůně

 

Poznámky: nezahřívat moc dlouho, karamel se snadno spálí