Chemický chameleon (pH)


Pomůcky: zkumavky, kádinky, stojan na zkumavky, tácek, skleněná tyčinka, pipeta

Chemikálie: univerzální indikátorový papírek, fenolftalein, výluh z červeného zelí, připravené vzorky

Postup:

  1. do připravených zkumavek odlít neznámé vzorky
  2. určit pH pomocí papírků
  3. přikápnout do zkumavek kapku fenolftaleinu
  4. do dalších připravených zkumavek se vzorky přilít trochu výluhu z červeného zelí
  5. vždy pozorovat změnu zabarvení, pozorování zapsat do tabulky
  6. rozdělit vzorky na kyselé, neutrální a zásadité