Reakce sodíku s vodou

 

Pomůcky: Petriho miska, pinzeta, nůž

Chemikálie: voda, fenolftalein, sodík

Postup:

  1. Uřízneme kousek sodíku
  2. Petriho misku naplníme vodou a přikápneme pár kapek fenolftaleinu
  3. Vhodíme sodík do Petriho misky
  4. Pozorujeme bouřlivou reakci sodíku s vodou
  5. Při reakci vzniká hydroxid sodný, který zbarvuje vodu s fenolftaleinem
  6. Vzniká také vodík, který pohání kuličku sodíku po hladině

Pokus provádět v digestoři